News -

OPIN - nowe możliwości!

Wielojęzyczny portal internetowy OPIN oraz aplikacja na urządzenia przenośne to nowe narzędzia, z których korzystać mogą inicjatorzy projektów służących aktywizacji młodzieży.


Z narzędzi korzystać mogą organizacje młodzieżowe oraz instytucje publiczne wszystkich szczebli, które chcą zrealizować profesjonalne, atrakcyjne i skuteczne inicjatywy, służące zwiększeniu zaangażowania młodzieży w życie społeczne i polityczne.

Serwis OPIN - na razie dostępny w wersji testowej (trial) – będzie systematycznie udoskonalany i rozwijany. Na razie można na nim śledzić przebieg pierwszych pięciu projektów pilotażowych. Nabór kolejnych inicjatyw zostanie ogłoszony we wrześniu.

Pełną funkcjonalność strona ma osiągnąć pod koniec 2017 r. Będzie wówczas kompletnym źródłem metod, wskazówek i najlepszych praktyk w zakresie wspierania aktywności młodych ludzi.

Portal i aplikacja powstały w ramach europejskiego projektu innowacji „EUth – Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe”, finansowanego przez program Horyzont 2020. Członkiem konsorcjum była sieć ERYICA.

stopka strony