News -

"Pamięć europejska" - spotkanie w Warszawie

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w Komponencie 1. Pamięć o przeszłości Europy w ramach programu „Europa dla obywateli”, polski Punkt Kontaktowy zaprasza na spotkanie tematyczne „Pamięć europejska".


W wydarzeniu wezmą udział beneficjenci programu, którzy zaprezentują wybór najciekawszych projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy. Wśród nich znajdą się projekty: „In Between?” (European Network Remembrance and Solidarity), „100 lat pokoju w Europie” (Fundacja Dom Pokoju), „Bieżeństwo historia zwykłych ludzi” (Starostwo Powiatowe w Hajnówce). 

Podczas wydarzenia zostaną również przekazane najważniejsze informacje na temat programu “Europa dla obywateli” oraz terminy konkursów wniosków w 2020 roku.

Organizatorzy zapraszają do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, edukacyjnych i badawczych oraz samorządów realizujących bądź zainteresowanych realizacją działań w zakresie pamięci o przeszłości Europy.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny można znaleźć online.

Kiedy? 19 listopada, 10:00 - 14:15
Gdzie? Przestrzeń from Facebook, Koszykowa 61

stopka strony