News -

Pieniądze za pomysł

Masz pomysł na lokalną inicjatywę, służącą zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska? Przedstaw go CEE Bankwatch Network i wygraj jedną z nagród – 1200, 1000 lub 800 euro.


Masz pomysł na lokalną inicjatywę, służącą zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska? Przedstaw go CEE Bankwatch Network i wygraj jedną z nagród – 1200, 1000 lub 800 euro.

Zgłaszane pomysły powinny przyczyniać się do rozwoju społeczności i ochrony środowiska naturalnego oraz przynosić „twarde”, trwałe rezultaty, w postaci rozwiązań technicznych, infrastrukturalnych czy organizacyjnych. Przykładem może być stworzenie sąsiedzkiej spółdzielni rowerowej czy instalacja małych turbin wiatrowych generujących prąd, z którego będzie mogła korzystać lokalna społeczność.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Engaging EU citizens` voice”, którego celem jest zwiększenie wiedzy, zainteresowania i zaangażowania obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej w planowanie polityki finansowej UE na lata 2014-2020, szczególnie w obszarze polityki spójności, służącej zmniejszaniu różnic gospodarczych i społecznych między krajami członkowskimi UE oraz wewnątrz nich.

Pomysły inicjatyw przesyłać należy do CEE Bankwatch Network poprzez stronę www.bankwatch.org/konkurs. Nagroda za I miejsce wynosi 1200 euro, za II – 1000 euro, a za III – 800 euro.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 października 2012 r.

Formularz konkursowy oraz szczegółowe wytyczne co do zgłaszanych projektów znajdują się na stronie http://bankwatch.org/konkurs/szczegoly.
stopka strony