News -

Polityka młodzieżowa: kierunek Wschód

Najnowsza publikacja, stworzona przez SALTO EECA i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsumowuje działania na rzecz młodzieży podejmowane przed kraje Partnerstwa Wschodniego.


Raport „Polityka Młodzieżowa w krajach Partnerstwa Wschodniego” zawiera przykłady projektów zrealizowanych na rzecz młodzieży w poszczególnych krajach, a także bada wpływ międzynarodowych programów edukacyjnych na ich uczestników.

Partnerstwo Wschodnie to program, powołany w 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji. Adresowany jest do 6 krajów partnerskich z Europy Wschodniej i Kaukazu: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Celem programu jest stworzenie warunków do dalszej integracji społecznej i ekonomicznej tych państw z UE.

stopka strony