News -

Praca dla młodych w 4 miesiące

Rada Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej porozumiała się w sprawie stworzenia systemów gwarancji dla młodzieży. Dzięki temu młodzi ludzie pozostający bez pracy będą w krótkim czasie otrzymywać oferty pracy lub szkoleń.
Zgodnie z porozumieniem, wszystkie osoby poniżej 25. roku życia, które stracą zatrudnienie lub nie będą mogły go znaleźć po ukończeniu szkoły, będą w ciągu 4 miesięcy otrzymywać atrakcyjne oferty zatrudnienia, kontynuowania edukacji, podjęcia praktyk lub szkoleń. Państwa członkowskie muszą uruchomić tego rodzaju gwarancje tak szybko, jak to możliwe, najlepiej już od 2014 r. W krajach mających poważne kłopoty gospodarcze i wysokie bezrobocie możliwe będzie jednak rozłożenie tego zadania na dłuższy okres.

Gwarancje dla młodzieży mają być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację młodzieży na europejskim rynku pracy – liczba młodych ludzi niepracujących, nieuczących się i nieszkolących rośnie lawinowo. Wydatki na stworzenie systemu gwarancji w dłuższym terminie będą niższe niż społeczne i ekonomiczne koszty bezrobocia wśród młodych ludzi.

Częściowe finansowanie systemów gwarancji zapewnić ma Unia Europejska, która w latach 2014-2020 przeznaczy na ten cel 6 miliardów euro. Pomoże to regionom o wysokim bezrobociu, przekraczającym 25 proc., w podjęciu kroków w kierunku zwiększenia poziomu zatrudnienia. Połowę wspomnianej kwoty wyłoży Europejski Fundusz Społeczny, resztę stanowić będą środki ze specjalnej linii budżetowej służącej walce z bezrobociem młodzieży.

Więcej informacji na stronie:
www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-on-youth-guarantee?lang=en
oraz na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-152_en.htm
stopka strony