News -

Praca dla młodzieży sposobem na ubóstwo

Około 100 przedstawicieli organizacji młodzieżowych oraz 90 decydentów z całej Europy debatowało w hiszpańskim Jerez podczas konferencji „Zatrudnienie młodzieży i włączenie społeczne” (11 – 14 maja 2010).


We wspólnym oświadczeniu wskazali priorytetowe kwestie, związane ze zwiększenie poziomu zatrudnienia młodych ludzi na poziomie UE. Wśród tych priorytetów znalazły się: ułatwienie dostępu do trwałych, bezpiecznych i uczciwie wynagradzanych miejsc pracy, tworzenie bardziej przyjaznego rynku pracy i zrównoważonych systemów emerytalnych, a także wspieranie przedsiębiorczości, promowanie wysokiej jakości praktyk i zapewnienie łagodnego przejścia między edukacją a pracą. Priorytety te przedstawiono Europejskiej Komisarz ds. Młodzieży, Androulli Vassiliou oraz hiszpańskiej minister ds. równości, Bibianie Aido. Więcej o efektach konferencji na stronie http://www.youthforum.org/en/system/files/yfj_public/media_corner/en/Conclusions_EUYouthConference_Jerez2010.pdf
stopka strony