News -

Przedszkola i żłobki pod lupą UE

Systemy wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi w kilkudziesięciu krajach Europy opisano w nowej publikacji sieci Eurydice.


Publikacja zawiera diagramy ukazujące główne elementy krajowych systemów wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, istniejące w państwach Unii Europejskiej oraz Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, FYR Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji.

W broszurze można również znaleźć informacje na temat dostępności miejsc w przedszkolach i żłobkach, wysokości opłat, wielkości grup czy kształtu programów kształcenia. Autorzy publikacji opisali też reformy realizowane w poszczególnych państwach.

Raport jest uzupełnieniem innej publikacji Eurydice - Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems 2015.

Broszura dostępna jest na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

stopka strony