News -

Pytanie z Banku Światowego

Masz od 18 do 25 lat? Napisz lub nagraj, co myślisz o problemie migracji młodych ludzi i weź udział w konkursie Banku Światowego.


Zadaniem uczestników jest odpowiedź na trzy pytania:
    1. W jaki sposób problem migracji (międzynarodowej lub w granicach kraju) dotyczy ciebie, twojej rodziny, społeczności lub państwa?
    2. Jak oceniasz korzyści z migracji (większe szanse dla młodych ludzi, transfery pieniężne) w porównaniu z zagrożeniami (drenaż mózgów, nielegalne migracje i wykorzystywanie młodych imigrantów).
    3. Co twoim zdaniem należy zrobić, by zwiększyć szanse młodych migrantów w goszczących ich krajach i w krajach pochodzenia?
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są drogą elektroniczną w językach angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe, zostaną też zaproszeni do udziału w Dorocznej Konferencji Banku Światowego w sprawie gospodarek krajów rozwijających się (ABCDE) w Paryżu, w maju 2011 r. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 17 marca 2011 r. Więcej na stronie www.essaycompetition.org