News -

Rada UE pozytywnie o „Youth on the move”

Rada Unii Europejskiej zaakceptowała nową unijną inicjatywę młodzieżową „Youth on the move”. Szefowie państw UE uznali, że jej cele trzeba wspierać.


„Youth on the move” to jedna z siedmiu głównych inicjatyw służących realizacji strategii „Europa 2020”. Celem inicjatywy jest „uwolnienie potencjału młodych ludzi w celu osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu w UE, służącego walce z wykluczeniem społecznym”. Członkowie Rady UE w opublikowanych 19 listopada 2010 r. konkluzjach wymienili kilka warunków, od których zależeć będzie sukces we wdrażaniu działań związanych z inicjatywą. Zwrócili uwagę m.in. na potrzebę pełnego wykorzystania unijnych programów i możliwości budżetowych. Wyrażono też akceptację dla niektórych konkretnych działań przewidzianych w związku z „Youth on the move". Pozostałe będą jeszcze dyskutowane. Więcej na ten temat na stronie http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15276.en10.pdf
stopka strony