News -

Raport: Erasmus daje radę!

Dzięki stypendiom Erasmusa młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również rozwijają różnego rodzaju umiejętności, cenione przez pracodawców – wynika z opracowania Komisji Europejskiej.


Według opublikowanego właśnie raportu, absolwenci studiów, którzy część swojej nauki odbyli za granicą, są w znacznie lepszej sytuacji na rynku pracy – np. o połowę rzadziej doświadczają długotrwałego bezrobocia niż osoby, które nie mają zagranicznych doświadczeń. Wśród byłych stypendystów Erasmusa stopa bezrobocia mierzona pięć lat po ukończeniu uczelni jest o 23 proc. niższa.

Opracowanie, przygotowane przez niezależnych ekspertów, podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych wśród 80 tys. respondentów - nie tylko studentów, ale również przedsiębiorców.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony