News -

Raport o Młodzieży Świata

Choć młodzi ludzie zostali boleśnie dotknięci przez kryzys, ich głos wciąż bywa niesłyszany – to jedna z konkluzji z raportu przygotowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Raport opisuje problemy, jakie mają młodzi ludzie kończący naukę lub szkolenia z wejściem na rynek pracy. Dla większości z nich to krytyczny moment w życiu. Aktualna sytuacja młodzieży, która pogorszyła się w wyniku globalnego kryzysu finansowego, stanowi pilne wyzwanie zarówno dla młodych ludzi, jak i całego społeczeństwa. Jeśli świat nie upora się z tym problemem, skutki mogą być długotrwałe.

Autorzy publikacji podkreślają również, że choć młodzież to najważniejsza obecnie grupa potrzebująca przyzwoitej i efektywnej pracy, głos młodych często bywa niesłyszany, a ich doświadczenia – niezauważane przez decydentów. Dlatego też Raport o Młodzieży Świata został pomyślany jako publikacja, która o kwestiach zatrudnienia młodych ludzi opowie przede wszystkim słowami ich samych.

Raport przeczytać można na stronie http://unworldyouthreport.org
stopka strony