News -

Right2Move - czas na głosowanie!

Do 28 kwietnia potrwa głosowanie internautów na najciekawszy plakat prezentujący korzyści płynące z mobilności. Organizatorem konkursu jest sieć Eurodesk.
Zgłoszone prace można oglądać na facebookowym profilu Eurodesku - www.facebook.com/Eurodesk. Spośród plakatów wyróżnionych przez internautów trójkę zwycięzców wybierze specjalne jury. Laureaci wyjadą na trzydniową wycieczkę do Brukseli, by uczestniczyć w Yo! Fest, organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM) w maju 2013 r.

Prace wybrane przez internautów zostaną również wydrukowane i zaprezentowane podczas wydarzeń związanych z ETM, organizowanych na placu przed Parlamentem Europejskim.

Konkurs Right2Move to część kampanii sieci Eurodesk związanej z Europejskim Rokiem Obywatelstwa, która ma uświadomić młodym ludziom wymierne korzyści, wynikające z obywatelstwa UE – np. prawo do podróżowania i osiedlania się w granicach Wspólnoty.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:
http://offerpop.com/Contest.psp?c=318120&u=1182643&a=448952861833126&p=121363997890058&rest=0&v=Rules
stopka strony