News -

Sieci proszą o wsparcie

Najważniejsze europejskie sieci doradztwa i informacji młodzieżowej apelują do państw Europy, by przykładały większą wagę do informowania młodzieży o możliwościach w zakresie mobilności.


Postulat ten, popierany przez sieci ERYICA, EYCA i Eurodesk zawarto w oświadczeniu zatytułowanym „Engage. Inform. Empower”. Zdaniem organizacji, zapewnienie młodzieży dostępu do informacji oraz umożliwienie młodym ludziom udziału w projektach mobilności zwiększy szanse młodego pokolenia na europejskim rynku pracy oraz pomoże zwiększyć zaangażowanie społeczne.

We wspomnianym dokumencie podkreślono, że udział młodzieży w projektach mobilności powinien być normą, a nie wyjątkiem. Każdy młody człowiek powinien mieć szansę choć raz w życiu wziąć udział w międzynarodowym programie wspierającym wyjazdy w celach edukacyjnych lub szkoleniowych. 

Zdaniem autorów oświadczenia, program Erasmus+ powinien zostać rozszerzony. Stanowi bowiem jeden z największych sukcesów Unii Europejskiej i jako taki może w olbrzymim stopniu przyczynić się do budowy bardziej otwartego, tolerancyjnego i prężnego społeczeństwa. Wszystkie trzy sieci wezwały do realizacji ambitnego programu na rzecz edukacji i młodzieży w kontekście zbliżających się nowych Wieloletnich Ram Finansowych.

Jak podkreślono w dokumencie, brak informacji nt. programu Erasmus+ oraz zasad korzystania z niego jest pierwszą i najważniejszą barierą utrudniającą udział w nim. Państwa UE powinny więc wdrożyć wszechstronne, spójne i skoordynowane podejście do systemu informacji młodzieżowej. Powinny również zwiększyć zakres wsparcia tak, by objąć nim sieć Eurodesk, co umożliwiłoby jej dalszy rozwój. 

Angielska wersja dokumentu znajduje się na tej stronie. Wersja polska - poniżej.
 

stopka strony