News -

Słomiany zapał młodzieży

Tylko niewielka część młodych ludzi deklarujących zainteresowanie uruchomieniem biznesu faktycznie to robi – wynika z raportu Eurofound.


Publikacja pod tytułem Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies opisuje, jak wygląda przedsiębiorczość młodzieży w poszczególnych państwach członkowskich, w odniesieniu do unijnej strategii w tym zakresie. Autorzy raportu analizują czynniki, które mają wpływ na podjęcie decyzji o uruchomieniu własnej działalności i porównują Europę z innymi regionami świata.

Jak pokazują badania, prawie połowa młodych Europejczyków jest zainteresowana karierą przedsiębiorcy, a ponad 40 proc. jest przekonanych, że realizacja takiego scenariusza jest realna. Deklaracje różnią się jednak od rzeczywistości: własne firmy ma zaledwie 6,5 proc. młodych ludzi, przy czym odsetek ten w poszczególnych państwach jest mocno zróżnicowany. 

Pełen raport dostępny jest na stronie Eurofound.

stopka strony