News -

Sprawdź, czy stać cię na studia poza Polską

W których krajach w Europie studenci studiują bezpłatnie, a gdzie za studia płacą najwięcej? Tego dowiesz się z najnowszej publikacji sieci Eurydice.


Eurydice opublikowała zaktualizowane coroczne opracowanie dotyczące opłat za studia oraz wsparcia materialnego dla studentów.

Część porównawcza informuje o kosztach studiów i pomocy oferowanej studentom w 42 systemach szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje krajowe dotyczą natomiast m.in. kwot czesnego, stypendiów i zasad ubiegania się o kredyt studencki.

Z zestawienia wynika, że najwięcej za studia płaci się w Wielkiej Brytanii. Nie brakuje jednak krajów, w których nauka jest bezpłatna - na taką ofertę można liczyć np. w Skandynawii.

Publikację – w języku angielskim – można pobrać ze strony Eurydice.

stopka strony