News -

Stary Kontynent i Czarny Ląd - współpraca młodych

Fundusz zalążkowy na rzecz Euro-Afrykańskiej Współpracy Młodzieży ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw młodzieżowych.


Fundusz zalążkowy na rzecz Euro-Afrykańskiej Współpracy Młodzieży działa ramach porozumienia zawartego pomiędzy Biurem Współpracy EuropeAid Unii Europejskiej a Centrum Północ-Południe Rady Europy. Jego celem jest udzielanie finansowego wsparcia dla projektów wymian młodzieży, budowy sieci współpracy oraz inicjatyw służących zwiększaniu zaangażowania podmiotów pozarządowych w życie polityczne. Przyznawane granty mają umożliwić liderom i pracownikom młodzieżowym oraz ekspertom i szkoleniowcom wzięcie udziału w różnego rodzaju działaniach pogłębiających współpracę euro-afrykańską.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje młodzieżowe, sieci lub podmioty pozarządowe działające na poziomie lokalnym, (sub)regionalnym lub międzynarodowym, aktywne w dziedzinie promocji euro-afrykańskiej współpracy młodzieży. Priorytetowo traktowane będą projekty zgłaszane przez organizacje z Afryki oraz afrykańską diasporę w Europie, a także przedsięwzięcia w ramach których wsparcie trafiać będzie do młodych osób z Afryki lub afrykańskiej diaspory na Starym Kontynencie.

Uczestnikami przedsięwzięć powinny być osoby do 35. roku życia. Szczególnie mile widziane będą projekty o nowatorskim charakterze. Ich tematyka powinna nawiązywać do priorytetów wskazanych w trakcie III Euro-Afrykańskiego Szczytu Młodzieży (przywództwo młodzieży, przedsiębiorczość młodzieży, rola młodzieży w budowaniu pokoju). Specjalnie traktowane będą również projekty realizowane w ramach Sieci Uniwersytetów na rzecz Młodzieży i Obywatelstwa Globalnego.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 2500 euro na organizację (jeden grant na projekt). Przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane w okresie od 15 kwietnia do 15 października 2015 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać w języku angielskim lub francuskim do 22 lutego 2015 r.

Więcej szczegółów w broszurze na stronie Rady Europy.

stopka strony