News -

Strategia do oceny

Twoja organizacja zajmuje się pracą z młodymi ludźmi? Weź udział w ankiecie na temat efektów realizacji rządowej strategii dla młodzieży w latach 2003-2012.
Ankietę przygotowała Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Badanie ma dać odpowiedź na pytanie, czy cele „Strategii Państwa dla Młodzieży” zostały osiągnięte oraz jak powinien wyglądać podobny plan działań na kolejną dekadę.

"Strategia Państwa dla Młodzieży" na lata 2003-2012 przewidywała prawie 80 działań, które miały wpłynąć na poprawę sytuacji młodego człowieka w Polsce. Realizacja większości inicjatyw rozpoczęła się w latach 2003-2004. Przedsięwzięcia koordynowało przede wszystkim Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przy współpracy z innymi podmiotami.

Ankietę można znaleźć pod adresem:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE01UWdKa1NwZGJ1blhJbEJKSWt5Qnc6MQ
stopka strony