News -

Stypendia im. Jana Pawła II

Do 30 września można składać wnioski o Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II dla maturzystów i studentów uczelni warszawskich.
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to konkurs, którego celem jest wyróżnienie osób aktywnych, chcących się rozwijać, ale i dostrzegać drugiego człowieka. Stypendystą może zostać każdy, kto oprócz kryteriów formalnych (odpowiedniego dochodu i średniej oceny), twórczo angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty: bierze udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnosi sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym.

W przypadku uczniów kryteria formalne obejmują: średnią arytmetyczną ocen za ostatni rok szkolny nie mniejszą niż 4, przynajmniej dobrą ocenę z zachowania oraz miesięczny średni dochód netto na jednego członka rodziny nieprzekraczający 1000 zł.

Kryteria dla maturzystów i studentów oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II.
stopka strony