News -

Stypendium im. Anity Borg

Światowy gigant internetu chce zachęcić studentki informatyki do pogłębiania wiedzy i ambitnej pracy na rzecz samorozwoju.


Światowy gigant internetu - firma Google - chce zachęcić studentki informatyki do pogłębiania wiedzy i ambitnej pracy na rzecz samorozwoju.

Temu właśnie służyć mają stypendia im. Anity Borg. Starać się o nie mogą studentki ostatniego roku studiów licencjackich (liczy się rok szkolny 2012/13), słuchaczki studiów magisterskich oraz doktorantki z kierunków związanych z naukami komputerowymi, inżynierią komputerową, informatyką lub innych technicznych, osiągające bardzo dobre wyniki w nauce.

Wybrane finalistki otrzymają stypendium w wysokości 7 tysięcy euro. W czerwcu 2012 r. zostaną również zaproszone do odwiedzenia Centrum Inżynieryjnego Google w Zurichu, gdzie wezmą udział m.in. w warsztatach.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 lutego 2012 r. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w języku angielskim. Szczegóły na stronie www.google.com/anitaborg-emea
stopka strony