News -

Szansa dla młodych naukowców

Ruszył konkurs na najciekawsze prace naukowe dotyczące sytuacji młodzieży na rynkach pracy w krajach rozwijających się.


Teksty powinny wykorzystywać wyniki ankiet school-to-work transition survey (SWTS), przeprowadzonych w 30 krajach przez Międzynarodową Organizację Pracy i dotyczyć następujących zagadnień:
 - warunki zatrudnienia;
 - nierówność szans;
 - przepływy na rynku pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie tekstów o objętości od 2 do 3 stron A4. Autorzy ośmiu najlepszych prac otrzymają zaproszenie na Sympozjum Naukowe, organizowane w lutym 2016 r. w Genewie.

Wybrane teksty zostaną opublikowane w czasopismach wydawanych przez Międzynarodową Organizację Pracy, a autorzy dwóch najlepszych opracowań otrzymają honoraria w wysokości tysiąca dolarów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie Międzynarodowej Organizacji Pracy.

stopka strony