News -

T-Kit 8 - Integracja społeczna

Na stronach Rady Europejskiej jest już dostępna kolejna edycja pakietu szkoleniowego dla trenerów i pracowników młodzieżowych. Tematem ósmego numeru T-KIT jest integracja społeczna w Europie.


„Do młodych ludzi żyjących w izolacji trudno trafić, a w im większym odosobnieniu żyją, tym jest to trudniejsze. Samo nawiązanie kontaktu nie wystarczy. Konieczne jest zaangażowanie tej grupy w nasze działania i nawiązanie współpracy.” - piszą we wstępie autorzy publikacji. W kolejnych rozdziałach podpowiadają, jak dotrzeć do wszystkich młodych ludzi oraz opisują metody integracyjnej pracy z młodzieżą w praktyce.

Osobny rozdział poświęcony został edukacji nieformalnej jako narzędziu integracji. Tradycyjnie podręcznik zawiera również obszerny pakiet pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, które mogą zostać wykorzystane podczas zajęć z młodzieżą. 

T-Kit 8: Social Inclusion

 

stopka strony