News -

Terminatorzy z Erasmusa

Już 700 młodych przedsiębiorców skorzystało z nowego unijnego programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.


Sporą popularnością cieszy się nowy unijny program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Od początku roku wnioski w programie złożyło ponad 700 młodych przedsiębiorców. Fakt ten cieszy wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Güntera Verheugena. “Erasmus dla młodych przedsiębiorców” stwarza nowe możliwości dla biznesu, co w dobie kryzysu gospodarczego ma szczególne znaczenie. "Erasmus dla młodych przedsiębiorców” finansuje wyjazdy początkujących biznesmenów do pracy u boku doświadczonego przedsiębiorcy z tej samej branży w innym unijnym kraju. Grant pokrywa koszty podróży i utrzymania. Opis programu znajduje się w [bazie Eurodesk Polska](http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000586).
stopka strony