News -

Truszczyński na stanowisku

Jan Truszczyński, były polski negocjator przystąpienia do Unii Europejskiej, 1 maja przejął obowiązki szefa dyrekcji generalnej ds. edukacji i kultury.


Jest pierwszym przedstawicielem państw tzw. nowej Unii na takim stanowisku. Truszczyński kieruje 650-osobowym zespołem, zajmującym się sprawami, na które w budżecie Unii w 2009 r. przeznaczono 1,4 mld euro. Więcej na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1606&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony