News -

VIII Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy

Departament Rady Europy ds. Młodzieży zaprasza 100 młodych osób z Europy, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i Rosji.


Celem obozu rozwijanie umiejętności i kompetencji w dialogu międzykulturowym. Adresowany jest przede wszystkim do liderów młodzieżowych i działaczy z różnych środowisk.
Obóz odbędzie się w centrum „Ethnomir” w Rosji (region Kaluga)  od 22 do 26 września 2016 r.

Wszyscy zainteresowani kandydaci z państw będących stronami Europejskiej Konwencji Kulturalnej powinni zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza on-line.

Termin zgłoszeń mija 21 sierpnia 2016 roku.

Więcej informacji.

stopka strony