News -

W drodze do celu

"Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich" – tak brzmi tytuł nowego raportu sieci Eurydice, prezentującego analizę porównawczą stopnia realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji.


"Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich" – tak brzmi tytuł nowego raportu sieci Eurydice, prezentującego analizę porównawczą stopnia realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji.

Analiza obejmuje cztery obszary tematyczne:
- wczesne kończenie nauki,
- szkolnictwo wyższe, w tym zapewnianie wysokiej jakości kształcenia na uczelniach,
- kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży,
- uczenie się dorosłych.

Na tle europejskich i krajowych celów (benchmarks) zaprezentowano najnowsze oraz planowane reformy w krajach członkowskich.

Raport zawiera też przykłady działań podejmowanych w poszczególnych krajach na rzecz realizacji celów strategii Europa 2020 w dziedzinie edukacji. W części dotyczącej Polski znaleźć można m.in. opis nowych projakościowych instrumentów stosowanych w finansowaniu szkolnictwa wyższego czy też wzmiankę o projekcie „Twoja Kariera - Twój Wybór”.

Raport - w wersji angielskiej - dostępny jest na stronie:
www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/163EN.pdf
stopka strony