News -

W młodzieży z Warmii i Mazur drzemie potencjał!

Dwudniową konferencją w Olsztynie podsumowano projekt „Potencjał młodych”, w ramach którego zastanawiano się nad rolą wojewódzkiego pełnomocnika ds. młodzieży, zasadami konsultacji z młodymi oraz programem finansującym inicjatywy młodzieżowe.
W trakcie spotkania, zorganizowanego w dniach 20-21 października 2014 r., zaprezentowano m.in. dobre praktyki związane z działaniami na rzecz młodych. O funkcjonowaniu młodzieżowych rad opowiadała prezes zarządu Fundacji Civis Polonus Joanna Pietrasik, z kolei rzecznik młodzieżowy przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Barbara Zamożniewicz przedstawiła program finansujący inicjatywy młodzieżowe „Mania działania”. Dobre praktyki współpracy z młodzieżą Warmii i Mazur zaprezentował Michał Szulc, rzecznik młodzieży w woj. warmińsko-mazurskim.

Uczestnicy konferencji wzięli też udział w dyskusji „Jak uwalniać potencjał młodych?”, konsultacjach młodzieżowych (tzw. silent thematic party) oraz spotkaniu z coachingiem. W programie były również: warsztaty poświęcone rozwijaniu osobowości i wartości oraz spotkanie informacyjne o programie Erasmus+.

W konferencji wziął udział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, który docenił działania młodzieży w regionie i ponownie deklarował swoją pomoc i współpracę podczas działań podejmowanych na rzecz młodzieży.

Projekt “Potencjał młodych” realizowany był przez Chorągiew Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY. Współfinansowanie zapewniła Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

stopka strony