News -

Wciel się w rolę decydenta

Masz od 16 do 26 lat? Napisz esej na temat wybranego europejskiego problemu, a będziesz miał szansę wziąć udział w tygodniowej grze symulacyjnej, w trakcie której wcielisz się w rolę unijnego decydenta. Uwaga – termin nadsyłania zgłoszeń mija już 3 stycznia!
W zabawie symulacyjnej udział weźmie ponad 180 młodych ludzi z całej Europy. Od 24 do 31 marca 2012 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu będą mogli przyjrzeć się pracom unijnych instytucji oraz poznać procesy podejmowania decyzji i stanowienia prawa w Unii Europejskiej. W trakcie spotkania uczestnicy odgrywać będą rolę ministrów państw członkowskich, członków Parlamentu Europejskiego oraz lobbystów, dziennikarzy i tłumaczy.

Obrady dotyczyć będą następujących kwestii:
    - Wniosku w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania (kwestia swobód osobistych w obliczu walki z terroryzmem i poważną przestępczością – konflikt wolności i bezpieczeństwa). Wniosek rozpatrywany będzie w ramach zwykłej procedury legislacyjnej.
    - Wniosku w sprawie Rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (kwestia zewnętrznych granic UE: zarządzania nimi i koordynacji związanej z migracją. Czy to droga do jednolitej polityki obronnej?). Wniosek rozpatrywany będzie w ramach procedury konsultacji.
Udział w konkursie, którego laureaci otrzymają zaproszenie do Strasburga, mogą wziąć wszyscy młodzi Europejczycy w wieku od 16 do 26 lat, zainteresowani funkcjonowaniem europejskich instytucji. Ich zadaniem jest napisanie eseju w języku angielskim, w którym przedstawią swoje opinie na następujące tematy:
    - czy Unia Europejska powinna zakazać energetyki jądrowej?
    - czy strefa euro powinna przekształcić się w unię fiskalną?
    - czy imigracja jest zagrożeniem czy wielką szansą dla Unii Europejskiej?
Długość eseju zależy od roli, w której uczestnik konkursu chciałby wystąpić w Strasburgu.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.meu-strasbourg.org oraz www.beta-europe.org.
stopka strony