News -

Więcej kobiet powinno pracować

Różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy są tematem nowego raportu Eurofound. Z badań wynika, że zatrudnienie wśród kobiet rośnie, ale wciąż stanowią one mniejszość pracujących.


Jak pokazuje raport, poziom zatrudnienia wśród kobiet w ostatnich dekadach mocno wzrósł – w 2014 r. przekroczył 70 proc. Kobiety stanowiły wówczas 46 proc. wszystkich zatrudnionych.

We wszystkich krajach UE wskaźniki te są jednak niższe niż w przypadku mężczyzn. Tymczasem – jak podkreślają autorzy raportu – zwiększanie zatrudnienia wśród kobiet jest jednym z warunków osiągnięcia ogólnego wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 proc., zapisanego w strategii Europa 2020.

Z opracowania wynika, że niższe zatrudnienie wśród kobiet w 2013 r. kosztowało ok. 370 mld euro (to ok. 2,8 proc. PKB Unii Europejskiej). 

Raport znaleźć można na stronie Eurofound.