News -

Więcej środków na współpracę ze Wschodem

Komisja Europejska przyjęła program wspierania współpracy młodzieżowej z krajami Partnerstwa Wschodniego.
By podnieść umiejętności i zwiększyć możliwości organizacji młodzieżowych z krajów Partnerstwa Wschodniego, UE będzie wspierać wymiany młodzieżowe, działania na rzecz podnoszenia świadomości i rozwoju wolontariatu oraz organizację szkoleń i budowę sieci współpracy. W sumie sfinansowanych ma zostać 1400 projektów, w których udział weźmie ok. 21 tysięcy młodych ludzi i pracowników młodzieżowych.

Okno Partnerstwa Wschodniego – inicjatywa funkcjonująca w ramach programu Młodzież w działaniu, zapewnia fundusze na wsparcie współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, pracownikami młodzieżowymi i organizacjami z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Szczególnie wiele uwagi poświęca osobom o mniejszych szansach ze środowisk wiejskich lub ubogich miast. Całkowity budżet programu na latach 2012-13 wynosi 29 milionów euro, z czego 14 milionów przewidziano na rok 2012, a 15 milionów na 2013. Realizację projektów, na które przyznano środki w tym roku, zaplanowano na rok 2013.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/youth/orphans/eastern-partnership-youth-window_en.htm
stopka strony