News -

Większe prawa dla języka migowego

Parlament Europejski przyjął Brukselską Deklarację Języka Migowego w Unii Europejskiej”. Zgodnie z nią język ten będzie traktowany jak język ojczysty jego użytkowników.


Parlament Europejski przyjął Brukselską Deklarację Języka Migowego w Unii Europejskiej. Europosłowie chcą, by krajowe języki migowe były traktowane jak języki ojczyste ich użytkowników. W dokumencie, przegłosowanym 19 listopada 2010 r., wezwano Unię Europejską i państwa członkowskie do zagwarantowania osobom posługującym się językiem migowym takich samych praw jak innym obywatelom. Dotyczy to szczególnie życia publicznego, edukacji, zatrudnienia i swobody podróżowania. Więcej na ten temat: http://www.fevlado.be/nieuws/media/2010BrusselsDeclarationEuropeanUnion.pdf
stopka strony