News -

Wizyty studyjne w Polsce - konkurs dla organizacji

Do 10 grudnia Fundacja Borussia czeka na wnioski o dofinansowanie wizyt studyjnych w Polsce dla wyróżniających się studentów z Białorusi, Ukrainy, Mołdowy i Rosji.
Celem wizyty powinna być prezentacja polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, w tym przede wszystkim: administracji rządowej i samorządowej, gospodarki, organizacji pozarządowych, szkolnictwa (w szczególności wyższego), mediów i Unii Europejskiej. Wizyta służyć ma rozwojowi proeuropejskich i prodemokratycznych postaw u młodego pokolenia obywateli krajów sąsiedzkich oraz prezentacja życia kulturalnego współczesnej Polski.

Ważnym elementem wizyt powinna być również integracja z polskimi rówieśnikami – np. poprzez wspólne warsztaty, wizyty na uczelniach wyższych, programy wieczorne itp. W wizycie wezmą udział wyróżniający się w nauce studenci pierwszych lat z Białorusi, Ukrainy, Mołdowy i Rosji (obwody briański, kaliningradzki, nowogrodzki, leningradzki i miasto Sankt-Petersburg) w wieku 18-21 lat. Ich rekrutacją zajmie się Fundacja Borussia.

Przewidywane są dotacje w wysokości 30 tys. na każdą 12-osobową grupę studentów przy założeniu, że program trwa 12 dni kalendarzowych (10 dni programowych). O dotację mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe mające siedziby w ośrodkach akademickich, z doświadczeniem we współpracy z partnerami zagranicznymi i w organizacji wizyty studyjnych. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach dotacji Programu RITA/STP - Wizyty Studyjne w Polsce.

Termin składania wniosków: 10 grudnia 2012 r.
Dokumenty należy przesyłać na adres:
Fundacja Borussia
ul. Kopernika 45
10-513 Olsztyn
z dopiskiem Study Tours to Poland – KONKURS DLA OPERATORÓW. oraz e-mailem na adres: borussia@studytours.pl.
Więcej informacji na www.studytours.pl
stopka strony