News -

Władze krajowe na rzecz praktyk zawodowych

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dotację na wprowadzanie lub modernizację praktyk zawodowych w ramach krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.


Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dotację na wprowadzanie lub modernizację praktyk zawodowych w ramach krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zaproszenie do składania wniosków ma zachęcić do rozwoju wysokiej jakości szkoleń mających charakter praktyk zawodowych oraz do doskonalenia procesu uczenia się w ramach kształcenia i szkoleń zawodowych, w ramach partnerstw zawieranych między resortami edukacji, pracy i spraw społecznych oraz partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców, instytucjami edukacji zawodowej i innymi zainteresowanymi.

Granty mają wesprzeć realizację krajowych programów reform realizowanych przez władze publiczne, obejmujących np. rozwój współpracy dwustronnej z innymi krajami, organizację wizyt studyjnych oraz studiów wykonalności zaangażowania w praktyki zawodowe sektorów pilotażowych. Dofinansowanie może być również wykorzystane na organizację konferencji oraz działania szkoleniowe, w tym budowę strategii dla trenerów wewnętrznych w przedsiębiorstwach.

Termin składania ofert mija 26 czerwca 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2014_087_R_0010_01
stopka strony