News -

Wyjedź na wizytę studyjną do Brukseli

30 studentów nauk politycznych, stosunków międzynarodowych lub kierunków związanych z integracją europejską ma szansę zobaczyć z bliska pracę Komitetu Regionów Unii Europejskiej.


Na wizytę studyjną zaprasza pracująca w Komitecie Grupa Europejskiej Partii Ludowej. Wybrani studenci studiów magisterskich będą mogli przysłuchiwać się sesji plenarnej oraz spotkać ze sprawozdawcami dyskutowanych inicjatyw. Będą mogli również zwiedzić Komisję Europejską i Parlament Europejski. Tegoroczna wizyta studyjna w Brukseli odbędzie się w dniach od 10 do 12 maja, językiem roboczym będzie angielski.
Zgłoszenia chętnych do wyjazdu przyjmowane są do 27 marca 2011 r. Więcej informacji na stronie:
http://web.cor.europa.eu/epp/Events/StudyVisits/Pages/StudyVisit2011.aspx
stopka strony