News -

Z czym do młodzieży?

Komisja Europejska rozpoczęła badania mające odpowiedzieć na pytanie, które formy pracy z młodzieżą są najbardziej efektywne.
Bruksela chce się dowiedzieć, jaką wartość dla młodych ludzi mają różnego rodzaju działania podejmowane w ramach pracy z młodzieżą. Eksperci sprawdzać będą przede wszystkim to, czy praca ta przyczynia się do realizacji unijnych celów związanych z młodym pokoleniem.

Przeanalizowanych zostanie 8 obszarów działań objętych unijną strategią młodzieżową, a także rola pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej wspieranej przez program „Młodzież w działaniu”. Efektem badań ma być też klasyfikacja różnego rodzaju działań adresowanych do młodzieży oraz szczegółowy wykaz grup, do których oferta jest skierowana.

Dane zilustrowane zostaną opisami najlepszych praktyk, strategii i programów, które doprowadziły do znaczącej poprawy szans rozwojowych młodych ludzi. Badanie wskaże również czynniki decydujące o tym, w jakich warunkach praca z młodzieżą może przynieść najlepsze efekty z punktu widzenia realizacji różnego rodzaju działań, strategii i programów wsparcia.

Wyniki analiz mają być znane we wrześniu 2013 r.

Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/youth/news/20120716_youthwork_en.htm
stopka strony