News -

Zakochaj się w nauce

Komisja Europejska ogłosiła konkurs mający na celu poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi.


Konkurs ma na celu zwiększenie obywatelskiej świadomości naukowej poprzez promowanie innowacyjnych metodologii kształcenia naukowego, zachęcanie młodych ludzi do udziału w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, oraz ułatwienie dostępu do karier naukowych za pomocą zwiększenia poziomu usług w sieci EURAXESS.

Działania przewidziane w ramach zaproszenia do składania wniosków obejmują następujące tematy:
- SEAC-1-2015: Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej
- SEAC-4-2015: EURAXESS sięganie do Przemysłu

Konkurs jest skierowany do osób indywidualnych, zespołów badawczych i organizacji zajmujących się badaniami naukowymi. Można również składać projekty partnerskie, jako że większość projektów finansowanych przez UE to inicjatywy angażujące co najmniej 3 organizacje z różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych. Nabór wniosków trwa do 16 września 2015 r. (godz. 17:00).

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony