Newsy news


Rok 2013 rokiem obywateli?

Komisja Europejska proponuje, by rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli. W ten sposób uczcić chce 20. rocznicę ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej w Traktacie z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.

Nagrody i medale za działania prorozwojowe

Wsparcie w wysokości 30 tysięcy dolarów otrzymają autorzy najlepszych projektów i badań służących rozwojowi świata, wybranych w konkursie The Global Development Awards and Medals Competition.

Okazja dla informatyków

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji zaprasza studentów i młodych pracowników z całej Europy na szkolenia. Wybrani szczęśliwcy mogą liczyć na 700 euro miesięcznie.

Mało wiemy o swoich prawach

Prawie połowa Europejczyków uważa, że najważniejszym prawem obywatelskim w UE jest przywilej swobodnego przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania. Takie są wyniki ankiety Eurobarometru.

Prawo głosu dla 16-latków?

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zaapelowało do państw członkowskich, by zastanowiły się nad obniżeniem wieku, w którym obywatele mogą czynnie uczestniczyć w wyborach.

Pięć tysięcy euro dla dziennikarzy

Razem przeciw dyskryminacji – to hasło jedynego w Europie konkursu dla dziennikarzy prasowych i internetowych, zajmujących się problemami równości i różnorodności. Publikacje zgłaszać można do 10 listopada 2010 r.

Stypendia EFM na badania młodzieżowe

Cztery stypendia badawcze w wysokości dwóch tysięcy euro czekają na młodych naukowców – autorów najciekawszych pomysłów na zbadanie problemów wskazanych przez Europejskie Forum Młodzieży.

Nagroda Dostępne Miasto 2012

Tylko do 20 września można zgłaszać kandydatury w konkursie na miasto najbardziej przyjazne niepełnosprawnym.

Nowy raport o bezrobociu młodzieży

Młodzi ludzie zdecydowanie częściej dostają propozycje zatrudnienia na warunkach odbiegających od standardów, częściej też obawiają się o utratę pracy. To najważniejsze stwierdzenia raportu opracowanego przez Foundation Findings.

Telefon i telewizor w każdym domu

Niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Unii mają dostęp do telefonu – częściej jest to jednak telefon komórkowy niż stacjonarny. Tak wynika z ankiety Eurobarometru.

Uwaga! Stypendia dla projektantów

Istituto Europeo di Design (IED) zamierza przyznać 38 stypendiów dla studentów z różnych krajów. By mieć szansę na ich zdobycie, należy przygotować projekt „Twój projekt niejednorazowego użytku”.

Dobre efekty Programu Kultura

Unijny Program Kultura 2007-2013 odgrywa kluczową rolę w zachowaniu europejskiej różnorodności kulturowej i językowej. Chroni też i wzbogaca dziedzictwo państw UE. Tak brzmią najważniejsze wnioski ze śródokresowej ewaluacji programu.

Narkotyki na wyciągnięcie ręki

57 proc. młodych Europejczyków przyznaje, że bez większych problemów byłoby w stanie kupić marihuanę w ciągu 24 godzin – wynika z badań.

Nowe media - nowe szanse

120 młodych ludzi z pięciu krajów Europy wzięło udział w projekcie „Młodzież w działaniu TV”. Efektem ich pracy są filmy, reportaże i reklamy społeczne promujące tą unijną inicjatywę.

Europa ma kłopoty z czytaniem

Co piąty piętnastolatek w Europie nie potrafi płynnie czytać. Państwa Unii muszą zwiększyć wysiłki, by zminimalizować ten problem.

Z rodziną łatwiej

Wsparcie rodziców jest bezcenne w nauczaniu dzieci czytania i pisania. Do takich wniosków doszli naukowcy.

Zbliżenie na biedę

Każdy chętny – profesjonalista lub amator – może wziąć udział w konkursie na zdjęcie dotyczące walki z ubóstwem. To wspólna inicjatywa chińskiej agencji informacyjnej Xinhua i Programu na rzecz rozwoju ONZ (UNDP).

stopka strony