O nas

Eurodesk Polska dzieli się know-how


Nie maleje zainteresowanie polskimi eurolekcjami wśród konsultantów krajowych i regionalnych z innych krajów. Specjalnie dla nich europejskie i polskie biuro organizują szkolenie z prowadzenia dwóch lekcji – Eurowolontariat i Młodzież ma głos. Przez dwa dni w Warszawie goszczą eurodeskowcy z Cypru, Węgier, Słowacji, Hiszpanii, Francji i Łotwy. Furorę wzbudza również przeprowadzona ad hoc prezentacja gry „Euroszanse”.


#szkolenie #eurowlontariat #mlodziezmaglos