Organizacje

Fundacja PZU

Warszawa, Polska

Al. Jana Pawła II 24, 00-133

tel.: +48 22 582 25 38
email: fundacja@pzu.pl
www: http://fundacjapzu.pl/

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Motto Fundacji to „Pomagamy pomagać”. Realizuje je wspierając:
- edukację – m.in. w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,
- opiekę i pomoc społeczną – m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,
- ochronę zdrowia – wspiera projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, promuje zdrowy i aktywny tryb życia,
- kulturę i sztukę

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.


stopka strony