Organizacje

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL)

Brussels, Belgia

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisja Europejska, 1049

tel.: +32 2 299 11 11
www: https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_pl

Ta dyrekcja generalna Komisji odpowiada za politykę UE w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników oraz za unijne programy finansowania w tych dziedzinach.


stopka strony