Organizacje

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa, Polska

ul. Hoża 20, 00-529

tel.: +48 22 529 27 18
email: sekretariat.bm@nauka.gov.pl
www: http://www.nauka.gov.pl

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – tworzymy jak najlepsze warunki do pracy dla studentów, nauczycieli akademickich i badaczy. Stawiamy na współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym – to od niej zależy przyszłość polskiej gospodarki. Dbamy o to, by dorobek polskich naukowców był dobrze widoczny w międzynarodowym obiegu myśli. Nie chcemy jednak, aby nauka zamykała się w murach uczelni i laboratoriach – jej miejsce jest pośród ludzi. Dlatego też poprzez programy ministra wspieramy popularyzację nauki i wykorzystujemy ją do integracji różnych grup społecznych. Odpowiadamy także za wdrażanie programów i funduszy unijnych, wspieramy zrównoważony rozwój uczelni w całym kraju, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.