Organizacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Warszawa, Polska

ul. Konstruktorska 3a, 02-673

tel.: 22 45 90 000
email: fundusz@nfosigw.gov.pl
www: http://www.nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

The National Fund for Environmental Protection and Water Management
The Fund is the largest institution implementing the national Environmental Policy through financing projects that serve the protection of the environment and water management.


stopka strony