Gdzie diabeł nie może…


 – Takim inicjatywom można tylko przyklasnąć! Klaszczę więc, a przestaję tylko po to, by opisać to, czemu przyklaskiwałem – o powstaniu Krajowej Koalicji na rzecz Pracy z Młodzieżą pisze Wawrzyniec Pater, koordynator sieci Eurodesk Polska.

Zacznę od inicjatorek. Barbara Moś to od wielu lat szefowa krakowskiego Stowarzyszenia Europe4Youth. Pracuje w tempie Formuły 1, luźne pomysły błyskawicznie przekuwa w praktyczne rozwiązania. Aleksandra Kulik to pierwszoplanowa postać sektora młodzieżowego na Lubelszczyźnie, wieloletnia prezeska Fundacji Sempre a Frente; m.in. za jej sprawą Lublin piastował w ubiegłym roku zaszczytne miano Europejskiej Stolicy Młodzieży. I Eliza Bujalska z Mińska Mazowieckiego. Założycielka Fundacji Rozwoju Międzykulturowego EBU, ambasadorka inicjatywy Europe Goes Local, obecnie pracuje w jednym z siedmiu centrów SALTO. Energia, którą emanuje, pozwala przypuszczać, że to prawdopodobnie ją miał na myśli twórca powiedzenia o diable, który, gdy sam nie daje rady, w zastępstwie posyła… wiadomo kogo.    

Basia, Ola i Eliza współpracują od kilku lat, poznały się – jakżeby inaczej – przez sieć Eurodesk Polska, pod której szyldem zrealizowały niejeden wspólny projekt. Prowadzą też szkolenia, uczestniczą w lokalnych i krajowych procesach politycznych, należą do gremiów zajmujących się działaniami na rzecz młodzieży. Teraz połączyły siły, by popularyzować to, co w naszym kraju jest mało rozpoznawalne i często traktowane po macoszemu: pracę z młodzieżą (dla jasności – choć wątpię, czy pełnej – dodam: chodzi o pracę z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej). 

Pomysł narodził się pod koniec ubiegłego roku, konkretnego kształtu nabrał kilka miesięcy później wraz z opracowaniem regulaminu Krajowej Koalicji na rzecz Pracy Młodzieżą (KKPM), która ma doprowadzić do „zorganizowania systemu pracy z młodzieżą i uregulowania jej w ramach ogólnopolskiej polityki młodzieżowej na wszystkich szczeblach administracji publicznej”. Po upublicznieniu regulaminu sprawy nabrały tempa. Tuż przed Wielkanocą w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie Koalicji. Dyskusje i burze mózgów zaowocowały m.in zdefiniowaniem pracy z młodzieżą jako „opartej na podmiotowości i partnerstwie pracy nad całościowym rozwojem młodego człowieka, bazującą na jego potrzebach, aspiracjach i motywacji wewnętrznej” oraz roli pracowników młodzieżowych jako tych, którzy „asystują młodym ludziom w dorastaniu”. Teraz trwa nabór do grup roboczych, które będą się zajmować takimi zagadnieniami, jak legislacja, działania informacyjno-edukacyjne, terminologia i standardy, kompetencje i kształcenie pracownika młodzieżowego. I choć prace z dnia na dzień posuwają się do przodu, w każdej chwili można się w nie włączyć (mail kontaktowy dla zainteresowanych: pracazmlodziezawpl@gmail.com). Koalicja jest otwarta na wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje i organy administracji publicznej, które łączy misja wspierania młodzieży w duchu partnerstwa, podmiotowości i autonomii młodego człowieka. 

PS Wygląda na to, że pomysłodawczynie KKPM  – świadomie lub nie – wpisały się w ogólnoeuropejski trend wspierania pozaformalnej pracy z młodzieżą. W marcu powstał Sojusz stowarzyszeń na rzecz pracy z młodzieżą (Alliance of Youth Workers’ Association), który ma dbać o to, żeby głos pracowników młodzieżowych był bardziej słyszalny w Europe. Do Sojuszu przyłączyły się stowarzyszenia z dziesięciu krajów. Wśród nich nie ma organizacji Polski, co powoli  staje się niestety normą w przypadku europejskich inicjatyw w obszarze edukacji pozaformalnej.    

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Felieton ukaże się w kolejnym numerze kwartalnika “Europa dla Aktywnych

#wawrzyniecpater #elizabujalska #aleksandrakulig #barbaramos #pracazmlodzieza #koalicja #diabel

stopka strony