Informowanie to zawód


Europejski Rok Młodzieży to dobry czas, by porozmawiać o roli osób profesjonalnie zajmujących się doradzaniem młodym w wyborze życiowych ścieżek. 

Czy wiecie, że dostęp do wysokiej jakości informacji jest prawem człowieka? Mówią o tym międzynarodowe dokumenty, jak choćby Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja o Prawach Dziecka. W praktyce jest to realizowane poprzez usługi publiczne – takie jak działalność Eurodesku – mające umożliwić młodzieży dotarcie do specjalistycznej wiedzy. 

Mimo różnych strategii dotyczących informacji młodzieżowej panuje zgodne przekonanie, że informacja jest niezbędna, by umożliwić młodym uczestnictwo w projektach edukacyjnych, wymianach i wolontariacie. Jednak za tym konsensusem nie zawsze idzie wsparcie finansowe. Pracownicy sektora informacji młodzieżowej odczuli to podczas kryzysu pandemicznego. Z ankiety przeprowadzonej przez Eurodesk wynika, że zaledwie 11% z nich otrzymało wsparcie pozwalające na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Głównym celem pracowników informacji młodzieżowej jest wspieranie rozwoju młodych ludzi. Jak? Poprzez dzielenie się wiedzą na temat ich praw, możliwości zaspokojenia potrzeb i realizacji marzeń. W rzeczywistości, w której informacja jest na wyciągnięcie ręki, niełatwo zrozumieć rolę osób, które zawodowo zajmują się informowaniem i doradzaniem młodym. Dlatego odkąd dołączyłam do Eurodesku, opowiadam się za oficjalnym uznaniem zawodu pracownika sektora informacji młodzieżowej. 

Pierwszym działaniem, jakie podjęliśmy w tym kierunku, było nawiązanie współpracy z ERYiCA (Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży), która zaowocowała stworzeniem Europejskich Ram Kompetencji dla Pracowników Sektora Informacji Młodzieżowej (#YouthInfoComp). Naszą ambicją było wyjście poza różnice instytucjonalno-prawne w poszczególnych krajach i zdefiniowanie umiejętności niezbędnych do pracy w tym zawodzie. Po dwóch latach konsultacji udało się nam stworzyć przejrzyste kompendium. To pierwszy tego typu dokument na poziomie europejskim i krok milowy w stronę uznania zawodu pracownika sektora informacji młodzieżowej. To również element budowania strategii informacyjnej dla młodzieży, której celem jest dowartościowanie pracowników młodzieżowych. W styczniu 2022 r. odnieśliśmy kolejny sukces. Dzięki staraniom Eurodesku i ERYiCA kategoria „pracownik sektora informacji młodzieżowej” została włączona do Wielojęzycznej Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO), którą można uznać za uzupełnienie Europejskich Ram Kwalifikacji. O uregulowanie statusu wspomnianych pracowników apelują również autorzy przyjętej niedawno Strategii UE na rzecz Młodzieży. 

Europejski Rok Młodzieży to świetna okazja, aby rozmawiać o roli informacji młodzieżowej oraz znaczeniu pracy osób zawodowo zajmujących się doradzaniem młodym w wyborze życiowych ścieżek. Inwestycja w informację młodzieżową to inwestycja w lepszą Europę dla wszystkich.

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#InformowanieToZawód #AudreyFrith

stopka strony