Młodość ma moc zmian


Dla współczesnego młodego człowieka przyszłość oznacza możliwości, rozwój i nadzieję, ale jest też źródłem lęku. Unijna inicjatywa ma udowodnić młodzieży, że Europejczycy bez względu na wiek mogą kształtować własne losy we wspólnocie.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest otwartym forum doradczym, które powstało z inicjatywy trzech głównych instytucji Unii Europejskiej: Rady UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Kluczowe zagadnienia obejmują m.in. zrównoważony rozwój, ochronę klimatu i transformację cyfrową. We wspólne działania może włączyć się każdy Europejczyk, zwłaszcza młodzież. 

Młode pokolenie Europejczyków wierzy w działanie i opowiada się za zmianami, których potrzebuje nasz kontynent i nasza planeta. Ale musi się też mierzyć z wyzwaniami – np. młodzi Brytyjczycy, pomimo swojej niezgody na brexit, są zmuszeni opuścić Unię. Mimo że millenialsi i osoby z pokolenia Z (urodzone po roku 1990) reprezentują postawę proeuropejską, to one w największym stopniu mierzą się z poczuciem niepewności, wysokim bezrobociem oraz problemami zdrowia psychicznego. Unijni decydenci powinni się pochylić także nad rozwiązaniem tych kwestii.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy funkcjonuje na trzech poziomach: począwszy od działań organizacyjnych, przez zaangażowanie tysięcy młodych ludzi, na dotarciu do polityków kończąc. Dzięki 200 lokalnym i pięciu krajowym wydarzeniom szkoleniowym, w których weźmie udział 3500 osób, oraz kampanii internetowej, docierającej do ponad pół miliona odbiorców, młodzi ludzie będą mogli się nauczyć, jak skutecznie działać na rzecz spraw, na których im zależy. 

Aby się rozwijać, Europa potrzebuje zaangażowania obywateli w takie inicjatywy, jak Konferencja w sprawie przyszłości. Dotychczasowe mechanizmy konsultacji społecznych, oparte na zawiłych procedurach i technicznym języku, warto zastąpić nowymi – aby stworzyć przestrzeń do komunikacji, słuchania się i aktywnego uczestnictwa. Mając to na uwadze, Parlament Europejski przeznaczył 1,8 mln euro na dofinansowanie projektów służących zwiększaniu udziału obywateli w kształtowaniu przyszłości Europy. 

Jednym z takich działań jest „Projekt 25%” (www.the25percent.eu). Inicjatywa, finansowana przez Parlament Europejski i wspierana przez Eurodesk, ma dopuścić do głosu młodych, którzy wcześniej nie byli słyszani, a którzy mogliby wzbogacić dialog o przyszłości Europy o nowe pomysły. W ramach przedsięwzięcia powstał podręcznik dla początkujących aktywistów A Guide to Change, w którego tworzeniu brał także udział Eurodesk. Opracowano również moduł eurolekcji dotyczący aktywizmu (wdrażany od 2021 r. przez lokalnych pracowników młodzieżowych). Podczas nieformalnych spotkań w szkole i poza nią młodzież poznaje możliwości działania na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, tak aby przekonać się, że ma wystarczającą siłę do dokonania zmian. 

Europa potrzebuje młodych – ich energii, pomysłów, uczestnictwa i motywacji.

Audrey Frith
Dyrektorka biura Eurodesk Brussels Link

Artykuł ukazał się w kwartalniku ,,Europa dla Aktywnych".

#MłodośćMaMocZmian #AudreyFrith

stopka strony