Młodzi mogą na nas liczyć


- Bez względu na okoliczności kontaktu z naszą organizacją, dajemy młodzieży wsparcie w wielu dziedzinach, od zdrowia psychicznego po pomoc niepełnosprawnym – mówi Patrick Burke, dyrektor Youth Work Ireland.

Informacja młodzieżowa w Irlandii działa prężnie i efektywnie. Prawda czy fałsz?

Kieruję największą irlandzką organizacją zajmującą się edukacją pozaformalną - Youth Work Ireland. Należy do niej 14 organizacji regionalnych, w których pracuje 900 osób wspieranych przez 3500 wolontariuszy. Tygodniowo docierają oni do 120 tys. osób. Oprócz nas pracą z młodzieżą zajmują się jeszcze trzy inne organizacje – Crosscare, YMCA oraz SpunOu, która prowadzi krajowy portal młodzieżowy. Z tezą postawioną w pytaniu trudno więc się nie zgodzić.

Czy tak silna pozycja informacji młodzieżowej pomaga panu w pełnieniu funkcji prezesa Europejskiej Agencji i Doradztwa dla Młodzieży (ERYICA), którą piastuje pan od kilku lat? 

Z pewnością. Ale to działa  w obie strony. Fakt że jestem prezesem Agencji pomaga w działaniach na rzecz większej uznawalności i wsparcia informacji młodzieżowej w Irlandii.

A takie działania są w ogóle potrzebne? 

Nieustannie. Youth Work Ireland od lat intensywne lobbuje na rzecz wspierania istniejących działań  informacyjnych i otwierania się na nowe obszary. Dzięki naszym akcjom uświadamiającym odzyskuje ona należne jej miejsce. 

Członkostwo w stowarzyszeniu ERYICA miało na to wpływ? 

Znaczący. Mamy dostęp do materiałów, szkoleń i narzędzi. Także tych do prowadzenia działań  lobbingowych. ERYICA otwiera też drzwi do gabinetów irlandzkich polityków i decydentów, którzy cenią sobie kontakty na poziomie europejskim. 

Edukacja pozaformalna i informacja młodzieżowa są w Irlandii ściśle powiązane… 

Informacja jest ważną częścią Zintegrowanego Modelu Usług na rzecz Młodzieży. Jego istotą jest to, że bez względu na okoliczności interakcji z naszą organizacją – czy to w klubie młodzieżowym, czy przy okazji realizacji projektu - młody człowiek może liczyć na wsparcie w innych dziedzinach, jak zdrowie psychiczne, LGBT+, kultura, uzależnienia, nauka, pomoc osobom wykluczonym z niepełnosprawnościami, etc. 

I to dzięki temu modelowi organizacje zajmujące się edukacją pozaformalną i informacją młodzieżową są w pana kraju tak rozpoznawalne?

Tak, ale powodów jest więcej. By nasz model działał z udzielania informacji szkolimy nie tylko tych pracowników, którzy zajmują się nią na co dzień, także tych którzy pracują w innych obszarach edukacji pozaformalnej. Nasi pracownicy dążą do rozwoju zawodowego i ściśle ze sobą współpracują tworząc wspólne narzędzia jak np. “chat zaufania”, który dostępny jest na wielu stronach młodzieżowych.  Profesjonalne, zaangażowane i  współpracujące ze sobą kadry to klucz do sukcesu. Stawiamy też na „informację rówieśniczą” – nasze narzędzia, działania i treści tworzymy wspólnie z młodymi ludźmi. Bardzo serio traktujemy też zasady opracowane przez Europejską Agencje informacji i Doradztwa dla Młodzieży. To wszystko zwiększa jakość i podnosi wartość naszych działań. 

Czy irlandzkie ustawodawstwo sprzyja rozwojowi informacji młodzieżowej?

Edukacja pozaformalna w Irlandii jest finansowana przez Ministerstwo ds. Dzieci Równości, Osób z niepełnosprawnościami, Włączania i Młodzieży. Podstawę prawną stanowi Youth Work Act uchwalony w 2001który precyzyjnie definiuje pracę z młodzieżą prowadzoną w ramach edukacji pozaformalnej, ale, niestety, nie wspomina o działaniach informacyjnych, które są jej integralną częścią. Obecnie pracujemy nad tym, żeby działania informacyjne dla młodzieży wpisać do irlandzkiego ustawodawstwa i myślę że jesteśmy na dobrej drodze.  

Jako prezes ERYICA zapewne rekomendowałby pan przystąpienie Polski do tego stowarzyszenia…

Naturalnie. Znacznie łatwiej jest rozwijać krajowy system informacji i doradztwa korzystając z wieloletnich doświadczeń innych państw, choć oczywiście trzeba uwzględniać realia krajowe. ERYICA ułatwia też kontakt z osobami, które mają wpływ na politykę młodzieżową na poziomie krajowym. Dzięki temu informacja młodzieżowa w Irlandii wraca na właściwe tory. 

Rozmawiał: Wawrzyniec Pater

Patrick Burke, dyrektor generalny organizacji  Youth Work Ireland. Prezes Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa dla Młodzieży.

#PatrickBurke #YouthWorkIreland #wawrzyniecpater #eryica #informacjamlodziezowa #eda

stopka strony