Publicystyka -

Potrzeba działań informacyjnych dla młodzieży nie zniknie


Udzielanie informacji i doradzanie młodym ludziom jest w Finlandii usankcjonowanym obszarem pracy z młodzieżą – o fińskim systemie informacji młodzieżowej opowiada Jaana Fedotoff z Centrum Koordynacji i Rozwoju Informacji i Doradztwa dla Młodzieży Koordinaatti.

Informacja młodzieżowa ma w Finlandii długie tradycje… 

To prawda. Pierwsze punkty informacji i doradztwa dla młodzieży powstały w Finlandii jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku. Ich działania były skierowane przede wszystkim do młodzieży, która na dużą skalę przeprowadzała się ze wsi do miasta. 

Jednak wzorem do naśladowania fiński model informacji i doradztwa dla młodzieży stał się dopiero 50 lat później. 

Momentem kluczowym było uwzględnienie informacji i doradztwa dla młodzieży w uchwalonym w 2006 r. Akcie na rzecz Młodzieży, który przez kolejne lata definiował politykę młodzieżową w Finlandii na poziomie lokalnym i regionalnym. To było ogromnym impulsem do rozwoju. W ciągu 10 lat liczba ośrodków świadczących usług informacyjne i doradcze wzrosła z 25 do 260.

To zasługa Koordinatii? 

Nieskromnie powiem, że tak. Bez silnej koordynacji na poziomie krajowym takich efektów nie udałoby się osiągnąć. Opracowaliśmy metodologię i narzędzia, którymi dzieliliśmy się z pracownikami naszego sektora. Wspólnie zdobywaliśmy dodatkowe fundusze na projekty. Wszystko po to by odpowiadać na oczekiwania i zaspokajać potrzeby informacyjne młodzieży. 

W wielu krajach informacja młodzieżowa jest częścią działań państwa w obszarze edukacji pozaformalnej. W Finlandii również? 

Tak, udzielanie informacji i doradzanie młodym ludziom jest w Finlandii usankcjonowanym obszarem pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej. Równorzędną z takimi działaniami w takich dziedzinach jak doradztwo edukacyjne, tworzenie infrastruktury i oferty kulturalnej dla młodzieży, edukacja ekologiczna i międzykulturowa.  

Koordinaatti jest członkiem Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa dla Młodzieży (ERYICA), które była Pani prezesem. Czy skorzystała Pani z okazji, by podzielić fińskim know-how z innymi krajami? 

Zawsze byliśmy aktywnym członkiem ERYICA. System szkoleniowy Agencji oparty jest na naszych modułach, braliśmy udział w wielu międzynarodowych projektach odbywających się pod auspicjami Agencji. W czasie mojej sześcioletniej kadencji jako prezeski dążyłam do profesjonalizacji działań Stowarzyszenia. Powstała nowa strategia, odnowiliśmy Europejską Kartę Informacji Młodzieżowej, zwiększyliśmy budżet, poprawiliśmy jakość szkoleń, na nowo zdefiniowaliśmy usługi, jakie ERYICA świadczy na rzecz swoich członków. Fińskie know-how obecne było we wszystkich tych działaniach. 

Jak widzi pani przyszłość informacji młodzieżowej w swoim kraju?

Potrzeba działań informacyjnych dla młodzieży nie zniknie choć wiele osób, w tym polityków, twierdzi  że nie są one potrzebne, bo wszystkie informacje są dostępne są w internecie, a młodzi są cyfrowymi tubylcami i żadnego wsparcia nie potrzebują. To nieprawda. Młodzi ludzie nieustannie potrzebują dostępu do rzetelnej, wiarygodnej informacji i profesjonalnego doradztwa. Nasza misja  koordynacyjna dobiega końca, ale informacja i doradztwo dla młodzieży będą dostępne w wielosektorowych miejskich ośrodkach wspierających młodzież w takich obszarach jak nauka i praca. Idea jest taka, by wszystkie usługi dla młodzieży były dostępne „pod jednym dachem”. Czas pokaże, w jakim stopniu takie podejście wpłynie na realizację podstawowych celów polityki młodzieżowej, którymi są zapobieganie wykluczeniu zawodowemu, edukacyjnemu i społecznemu młodych ludzi oraz wzmacnianie ich umiejętności niezbędnych do właściwego pokierowania swoim życiem. 

Rozmawiał: Wawrzyniec Pater

Jaana Fedotoff jest dyrektorka ds. rozwoju w Krajowym Centrum Koordynacji i Rozwoju Informacji i Doradztwa dla Młodzieży Koordinaatti w Finlandii.

Wywiad ukazał się w kwartalniku „Europa dla Aktywnych” 

#Jaanafedotoff #Koordinaatti #informacjamłodzieżowa #eryica #finlandia #pracazmłodzieżą

stopka strony