Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Chroń dane osobowe Europejczyków


Na stażu w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dowiesz się, jak Unia Europejska dba o prywatność swoich obywateli.

Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych.

Staż jest okazją do wykorzystania swoich umiejętności w praktyce, zdobycia doświadczenia oraz pracy w międzynarodowym środowisku.

Staże rozpoczynają się 1 października i 1 marca, trwają 5 miesięcy.

Kto może aplikować

Do udziału w programie stażowym są zaproszeni młodzi absolwenci, szczególnie kierunków takich jak prawo (najlepiej absolwenci z wykształceniem z zakresu ochrony danych), informacje i technologie, informacja i komunikacja, zasoby ludzkie.

Wymogi formalne, które muszą spełnić, to:
- ukończenie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata),
- bardzo dobra znajomość język angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (poziom C1/C2).

Dofinansowanie

Wynagrodzenie dla stażystów wynosi 1230 euro.

Dodatkowe informacje

https://www.eurodesk.pl/granty/staze-i-praktyki-w-biurze-europejskiego-inspektora-ochrony-danych-edps

stopka strony