Weź udział -

Opublikowane przez: STOWARZYSZENIE LEVEL UP
logo LEVEL UP

Nabór uczestników na warsztaty "Unity4Tolerance"


Stowarzyszenie LEVEL UP zaprasza do udziału w warsztatach z projektu “Unity4Tolerance” w Warszawie!

Cel

Głównym celem projektu jest zwalczanie dyskryminacji i walka z rasizmem, ksenofobią oraz dyskryminacją religijną. W szczególności Organizatorzy chcą zwiększyć świadomość na temat niesprawiedliwości, z jakimi spotykają się mniejszości w Łodzi i jej okolicach, a także rzucić światło na sytuację prawną mniejszości w Polsce. Założeniem projektu jest edukowanie społeczności na temat wyzwań stojących przed mniejszościami oraz promowanie równego traktowania i szans dla wszystkich, poprzez rozpowszechnianie informacji i wspieranie dialogu. 

Kto może aplikować

Szczególnie osoby, które chciałyby:

- dowiedzieć się więcej nt. mikroagresji i innych pośrednich form dyskryminacji doświadczanych przez mniejszości w Polsce;

- podnieść swoją świadomość na temat sytuacji prawnej mniejszości w Polsce;

- walczyć z dyskryminacją, rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją religijną;

- dowiedzieć się o wyzwaniach z jakimi borykają się mniejszości;

- promować równe traktowanie i szanse dla wszystkich.

Formalności aplikacyjne

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG9p16XGUT9faTTFVkLNty9chnn0WmwVdu_1eUnR8oIqeCdg/viewform

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Aaliyah Madembo
e-mail: localprojects@levelupngo.com
stopka strony