Weź udział -

Opublikowane przez: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Logo

KOLPING TALK / ROZMOWY KOLPINGA

Digital Youth Work - Praca z młodzieżą w dobie cyfryzacji


COVID-19 zmienił świat, a cyfryzacja wkroczyła w życie każdego z nas. Jak organizacje pracujące z młodzieżą mogą skutecznie dostosować się do nowych warunków? Jakie narzędzia stosować, a przede wszystkim co powinny wiedzieć o zdrowiu psychicznym młodzieży? 

Weź udział w spotkaniu online "Kolping Talk" w gronie przedstawicieli Młodego Kolpinga z całej Europy 24 czerwca o godzinie 18.30! Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. 

Spotkanie odbędzie się na platforme ZOOM.
Meeting ID: 931 5356 8696
Passcode: 843740

Organizatorzy zaprosili dwóch prelegentów, którzy poprowadzą również warsztaty podczas Europejskiego Tygodnia Młodych w przyszłym miesiącu w Serbii:

Stefan Strbac -  młody pracownik młodzieżowy z Nowego Sadu, który pracuje w lokalnym centrum dla pracowników młodzieżowych, zaprezentuje nam nowe narzędzia cyfrowe, wykorzystywane w pracy z młodzieżą (zwłaszcza w okresie pandemii) oraz przedstawi, jak młodzi pracownicy młodzieżowi mogą wdrażać je w swojej pracy z młodzieżą. 

Mladen Ilić jest specjalistą ds. zdrowia psychicznego młodzieży, posiada doświiadczenie w nawiązywaniu i wdrażaniu międzysektorowej współpracy i programów w dziedzinie młodzieży. Opowie o tym, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na pracę z młodzieżą i wolontariat oraz jaki wpływ ta sytuacja miała na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Patrycja Kwapik
e-mail: pkwapik@kolping.pl

Organizacja partnerska

Kolping Youth Europe
Niemcy, Kolonia
http://kolpingyoutheurope.com/
e-mail: contact@kolpingyoutheurope.com
stopka strony