Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w EUROFOUND


Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy poszukuje chętnych na 6-miesięczne, płatne staże. 

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) jest agencją Unii Europejskiej zapewniającą doradztwo w kształtowaniu polityki społecznej i polityki zatrudnienia. Do najważniejszych zadań agencji należy prowadzenie badań w dziedzinie polityki społecznej i polityki zatrudnienia. 

Staż trwa 6 miesięcy (możliwe jest jego przedłużenie maksymalnie o kolejne 6 miesięcy).

Stażyści wykonują swoją pracę przez 40 godzin tygodniowo pod nadzorem przydzielonego opiekuna i są zobowiązani do przestrzegania instrukcji przekazanych przez przełożonych. Stażysta ma prawo do 2 dni wolnego miesięcznie.

Kto może aplikować?

  • obywatele państw członkowskich UE;
  • osoby, które ukończyły co najmniej pierwszy cykl studiów wyższych i posiadają pełen stopień naukowy;
  • osoby znające dobrze co najmniej dwa języki UE (w tym język angielski).

Wynagrodzenie

Stypendium wynosi 1827 EUR miesięcznie. Podróż z miejsca pochodzenia stażysty do Dublina i bilet powrotny zostaną zwrócone przez Eurofound po przedstawieniu biletów i dowodu wpłaty, pod warunkiem, że stażysta zakupił najtańszy bilet lotniczy.

Więcej informacji oraz lista dostępnych staży znajduje się tutaj.

stopka strony